BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Gökhan ÖZEN, Ergün ERASLAN
ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ SÜT FABRİKASINDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KAPSAMINDA RİSK DEĞERLENDİRMESİ
 
(Bu çalışma ilk sırada yer alan yazarın Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde yapılan yüksek lisans tezinden üretilmiştir.) Yeterli ve dengeli beslenme, canlının sağlıklı ve üretken olarak yaşamını sürdürmesi için gerekli olan besin öğelerin alması ve vücutta kullanmasıdır. Süt ve süt ürünleri içerdiği başta protein, vitamin ve diğer bileşenlerce zengin bir gıda maddesidir. Nüfus sayısındaki muazzam artış ve gıda kaynaklarının kısıtlılığı, gıda sanayi kolunun gelişmesine ve dolayısı ile makine kullanımının artmasına neden olmuştur. Sanayi ve teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin üretici daima insanoğludur. Üreticinin bir anlık dikkatsizliği başta kendilerine, diğer çalışanlara, ailelerine, yanı sıra işverene ve üretim hatlarına geri dönüşü olmayan maddi ve manevi zararlar verebilir. Gıda sektörü iş sağlığı ve güvenliği açısından son yıllarda üzerinde durulan önemli sanayi kollarından biri haline gelmiştir. İş yerinde yaşanan dikkatsizlikler bazen karşımıza geri dönüşü olan ramak kala olaylar olarak bazen de geri dönüşü olmayan iş kazası ve meslek hastalıkları olarak çıkar. Ramak kala olaylar iş kazaları ve meslek hastalıklarının sayısını ve maliyetini minimize etmek için, prosesler iyi tanımlanmalı, tehlikeleri belirlenmeli, risk değerlendirmesi gerçekçi bir şekilde yapılmalı ve çıktılar kararlılıkla uygulanmalıdır. Bu çalışmada, ATATÜRK’ün mirası ve Ankara’nın endüstriyel anlamda ilk süt işleyen tesisi olan ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ Süt Fabrikasında risk değerlendirme analizi yapılmıştır. Risk değerlendirmesiyle çalışanları iş kazalarına ve meslek hastalarına karşı korumak üzere daha sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturulması hedeflenmiştir. Öncelikle işyerindeki tehlikeler belirlenmiş ve bu tehlikelerle ilgili olan riskler 5*5 L Matris metodu ile değerlendirilmiştir. Ayrıca çalışanlara, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili temel kavramlar, iş sağlığı ve güvenliği yönetimi, risk yönetimi ve risk değerlendirmesi ile ilgili eğitim verilmiş ve değerlendirme yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler: İş sağlığı ve güvenliği, 5*5 L Matris, risk değerlendirmesi.(Bu çalışma ilk sırada yer alan yazarın Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde yapılan yüksek lisans tezinden üretilmiştir 


Keywords: