BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Duygu SEZEN POLAT
ASBEST ÇALIŞMALARINDA ALINABİLECEK İŞ GÜVENLİĞİ ÖNLEMLERİ
 
Anadolu'da beyaz toprak adıyla bilinen bu mineralin günümüzde sağlam ve dayanıklılık özelliği nedeniyle bir çok alanda kullanılması sonucunda oluşan maruziyetlerin, ne kadar süre insan ve çevre üzerinde etkisi olduğunu tanımlamak üzerine yapılan çalışmalardan verilen örneklerle birlikte korunma yöntemlerinin belirlenerek, çevre ve insan üzerindeki maruziyetlerinin azaltılması yöntemlerinin belirlenmesi, asbest bertarafında izlenecek yolları içeren bir çalışmadır. Toplumsal korunmanın sağlanabilmesi için toplu koruma önlemlerinin maruziyeti azaltma üzerinde etkisi incelenmektedir. Toplumsal maruziyetin engellenmesi için yerel yönetimler tarafından kontrol mekanizmalarının oluşturularak, toplu korumanın önemi ni belirtmek için hazırlanmıştır. Asbestin türleri ve kullanım alanları, asbestin ülkemizde çıkarıldığı yerler, insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkisi ve oluşabilecek hastalıklar, Çanakkale ve Diyarbakır illerinde bulunan asbestli köylerde yürütülmüş olan maruziyet sonucunda oluşmuş olan hastalık takibi çalışmaları ile birlikte ülkemizde uygulanan yasal mevzuatın bu konuda gerektirdiği önlemler, bu önlemlerin alınmasında çevre ve toplum bilincinin önemi ve Avrupa'da yapılan örnek uygulamalara yer verilmiştir. Asbest çalışmalarında sağlanması gerekli olan iş sağlığı ve güvenliği önlemleri, koruyucu iş elbiseleri, kurulması gerekli olan karantina bölgeleri ve diğer korunma yöntemleri ile toplu korunmanın sağlanacağı metodlara yer verilmiştir.Asbestin toplanması, çevreden uzaklaştırılma yöntemleri ve doğada nasıl bertaraf edilmesi ile ilgili yöntemlere yer verilmiş, günümüzde uygulama alanlarında kullanılan örneklere yer verilmiştir. Bireysel veya toplum olarak oluşacak maruziyetlerin engellenmesinde hem bilgi sahibi olmanın önemi ve yerel yönetimler tarafından takip edilen uygulamalarda alınması gerekli iş güvenliği önlemlerini belirtmek amacıyla hazırlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Asbest, Korunma Yöntemleri, Asbest Çalışmalarında İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışmaları 


Keywords: