BİLDİRİ DETAY

Ali GÜLTEKİN, Ebru SEVER, Mustafa Kemal ÖZTÜRK, Ahmet ÜNSAL
ARAÇ SÜRÜCÜLERİNİN RİSK DÜZEYLERİNİN TESPİT EDİLMESİ
 
Ulaşım; sağladığı kolaylıklar ve sebep olduğu olumsuzluklardan dolayı hayatımızda önemli bir yere sahiptir. Dünya sağlık örgütünün 2010 yılında yayınladığı rapora göre karayollarında meydana gelen ölümlü kazalar, bütün ölüm sebepleri içinde çok önemli yer almaktadır. Bütün sebeplere bağlı ölüm sayısı 52.769.676 iken motorlu araçlara bağlı kazalarla gerçekleşen ölüm sayısı 1.328.536 ile %2,5 orana karşılık gelmektedir, ülkemizde ise bu oran 2017 verilerine göre yaklaşık % 1’ e karşılık gelmektedir. 6047 Karayolları Kanununda, kaza; Karayolu üzerinde hareket halinde olan bir veya birden fazla aracın karıştığı ölüm, yaralanma ve zararla sonuçlanmış olan olaydır. Dünya sağlık örgütüne göre ise; Kaza, Önceden planlanmamış, çoğu kez kişisel yaralanmalara, makinelerin araç ve gereçlerin zarara uğramasına, üretimin bir süre durmasına yol açan olaydır. Herbert W. Heinrich prensiplerine göre; kazaların % 88’i tehlikeli davranışlardan, % 10’u tehlikeli durumlardan %2 ise Kaçınılmaz sebeplerden kaynaklanmaktadır. Epidemiyolojik bakış açısıyla etken (araç), kişi ve çevre bileşenleri içinde trafik kazalarından, Türkiye’de 2017 yılında ölümlü, yaralanmalı trafik kazasına neden olan toplam kusur sayısı 213325’ dir. Kazaların %88,6'sının sürücü, %9,4'ünün yaya, %1'inin yol, %0,6'sının taşıt ve %0,5' inin yolcu kaynaklı olduğu görülmektedir. Herbert W. Heinrich prensipleri ile paralellik göstermektedir. Trafik kazalarının; Sosyal maliyetleri; Doğrudan ve dolaylı maliyetleri, hastane maliyetleri malzeme ve müdahale maliyetleri, zaman kayıpları, yaşam kayıpları, yaşam kalitesinin düşmesi, sakat kalma ve ekonomik sonuçları açısından halk sağlıgı gündeminde öncelikli bir yeri olmalıdır. Bu çalışmada, sürülerin risk seviyelerini belirlemek için, yaptıkları kazalarda,sürücü kusurları, kazalardaki ölü ve yaralı durumları göz önünde bulundurularak, L tipi matris diyagramından faydalanılarak sürücülerin risk düzeyleri tespit edilmeye çalışılmıştır. TUİK’ in sayfasından son on yılda Türkiye’de gerçekleşen kazalar ve kaza sebepleri incelenmiştir. Java kodları kullanılarak sürücülerin risk seviyelerinin tespit edilmesi ve verilerin saklanması için bir program yazılmıştır. Ana sayfada 4 buton var. -Kaza ekleme butonu -Sürücü ekleme butonu -Sürücü sorgulama butonu -Veri oluşturma butonu (Rastgele veri yaratmak için kullanılmaktadır)

Anahtar Kelimeler: Kaza, Risk, Sürücü, Kusur, Tehlike,Tüik, Veri 


Keywords: