BİLDİRİ DETAY

Semra EYİ
AMELİYATHANELERDE TEKNOLOJİK İLERLEMELERİN CERRAHİ EKİBTE YOL AÇTIĞI ERGONOMİK RİSK FAKTÖRLERİ
 
Stresli ve karmaşık çalışma alanları olan ameliyathanelerde, ileri teknolojilerle donatılmış, bilgi, beceri ve eğitim gerektiren tıbbi ekipmanların kullanıldığı minimal invaziv cerrahi (MİC) girişimler daha fazla yapılmaya başlanmıştır. MİC girişimler; daha az ağrı, hastanede daha az kalış süresi ve daha iyi kozmetik sonuçları nedeniyle hastalar tarafından daha fazla tercih edilmektedir. Ancak ileri teknolojik donanımlara rağmen MİC’ler ameliyat ekibi üzerinde olumsuz sonuçlar doğurabilmektedir. Bu nedenle ameliyathane ortamında sağlığı ve güvenliği etkileyen en önemli unsur ergonomik risk faktörleridir. Ergonomide cerrahi ekibin eğitimi, ameliyathanenin düzeni, güvenlik, verimlilik, cerrahi malzemelerin tasarımı önemli yer tutmaktadır. Bu cerrahileri uygulayanlarda operasyon sırasındaki postür bozukluğu ve hareket kabiliyetinin azalması nedeniyle kas iskelet sistemi bozuklukları, omuz, bel ve sırtta ağrılar, karpal tünel sendromu, göz yorgunluğu ve servikal spondilozun sık görüldüğünü kanıtlayan çalışmalar bulunmaktadır. MİC tekniklerinden laparoskopi ile ilgili ergonomik sıkıntı ameliyat ekibinin statik duruşudur. Bu statik duruşla kas ve tendonlarda laktik asit ve toksinler birikmekte buda ağrı ve yorgunluğa yol açmaktadır. Robot destekli cerrahi çalışmaları mevcut konsol kurulumunda ergonomik açıkların kaldığını göstermektedir. Da Vinci konsolun optimum kol dayama yüksekliğinin kısa ve çok uzun boylu kişiler için ayar aralığının dışında olduğu saptanmıştır. Cerrahlar MİC uyguladıklarında fiziksel stres ve zihinsel baskı hissetlerini bildirmişlerdir. Bu çalışma teknolojik ilerlemelerin ameliyathanede cerrahi ekipte yol açtığı ergonomik risk faktörlerini özetlemektedir. Ameliyathanelerimizde cerrahi ekibin ergonomisine katkı sağlayacak teknolojik ilerlemelerin kaydedilmesi, mevcut teknolojilerin ergonomik açıdan yarattığı risk faktörlerini önlemek, farkındalığını ve önlenmesini teşvik etmek amacıyla yeni çalışmalar yapılması önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Ameliyathane, Ergonomik Risk Faktörleri Teknolojik Gelişim, Cerrahi Ekip 


Keywords: