BİLDİRİ DETAY

Meriç YILMAZ, Selda BULUT, Halil HASAR
ALT YAPI KANAL KAZILARI VE SANAT YAPILARI ÇALIŞMALARINDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
 
İnşaat sektörü, ülkemizde iş kazalarından kaynaklanan yaralanma, sakatlanma ve ölümlü kazaların en fazla meydana geldiği sektörlerden biridir. Ölümlü kazalar başta olmak üzere diğer olumsuz olayları engellemek için iş sağlığı ve güvenliği (isg) ile ilgili kurallara titizlikle uymak, çalışanlara işe giriş eğitimi ve periyodik olarak eğitimler vermek, çalışanların bu eğitimlerden edindiği bilgileri sahada uygulayıp uygulamadığını dikkatle gözlemlemek gerekmektedir. Çalışanlar, isg ile ilgili kurallara uymadıklarında yalnızca kendi hayatı değil sahada olan tüm çalışma arkadaşlarının hayatını tehlikeye attığını ciddiyetle kavrayıp tüm isg kurallarına uymakta birinci derecede sorumludurlar. Altyapı çalışmaları; kanalizasyon sistemi ve içme suyu şebeke sistemini, sanat yapıları ise tünel, köprü viyadük gibi yaşamımızın her alanında kullandığımız yapı işlerini kapsar. Bu çalışmada Elazığ ve Tunceli illerinde alt yapı işleri ve sanat yapıları çalışmalarının devam ettiği çeşitli şantiyelerde, olası veya mevcut tehlikelerin ve risklerin tanımlanmasının ardından alınması gereken önlemlerin belirlenmesi ve eksikliklerin giderilmesi hedeflenmiştir. Seçili şantiyelerde meydana gelen kazalar incelenmiştir. Yaş aralıkları 25-35 olan 50 işçi ile görüşülüp, işe giriş eğitimi ve periyodik eğitimlerin çalışma yaşamlarında bir farkındalık oluşturup oluşturmadığı, eğitim almadan önceki çalışma yaşamlarında isg kuralları ile ilgili bilgi sahibi olup olmadıkları, kurallara uymadıklarında karşılaşacakları yaptırımlar hakkındaki fikirleri ve şu anki çalışma pozisyonlarının sağlıkları üzerinde nasıl bir etkisi olduğu soruları sorulmuştur ve aldıkları eğitimlerin çalışma hayatları üzerindeki etkileri incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: İş Sağlığı ve Güvenliği, Alt Yapı İşleri, Sanat Yapıları 


Keywords: