BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Hüseyin Caner YILDIRIM, Serap ALP
AKARYAKIT DEPOLAMA VE DOLUM TESİSİNDE YANGIN GÜVENLİĞİ SİSTEMLERİNİN İNCELENMESİ
 
Yüksek yangın riski taşıyan tesisler; yüksek tehlike sınıfında bulunan, yüksek yangın yükü ve yanıcılığa sahip, hızla yayılma veya yoğun yangın şeklinde gelişme gösterebilen malzemelerin bulunduğu ortamları kapsar. Bu tür tesislerde yangın ve patlama riskleri oldukça önemlidir ve meydana gelebilecek herhangi bir yangın, ölümlü kazalara, çevre felaketlerine ve tesiste üretimin durması gibi yıkıcı hasarlı sonuçları getirebilmektedir. Bu risk faktörlerinin belirlenmesi, güvenlik tedbirlerinin ulusal ve uluslararası mevzuat ve yönetmeliklere göre düzenlenmesi, bu tedbirler kapsamında sistem ve donanımların oluşturulması, çalışanların bilgi birikimi ve acil eylem planlarının bulunması gereklidir. Akaryakıt depolama ve dolum tesisleri rafine ham petrol ürünlerinin yüksek miktarlarda depolandığı ve dağıtımlarının gerçekleştirildiği yangın yükü açısından yüksek tehlike sınıfında bulunan işletmelerdir. Benzin ve mazot yakıtlarının depolanması, katkı maddeleri enjeksiyonu ve tanker dolum süreçlerinin her aşaması yüksek yangın ve patlama riski taşımaktadır. Bu çalışmada bir akaryakıt depolama ve dolum tesisinin yangın ve patlama riskine karşı yangın algılama ve söndürme sisteminin tasarımı, ulusal ve uluslararası ilgili yönetmelikler kapsamında ele alınacaktır. Bu kapsamda risk faktörleri ayrıntılı olarak çıkarılacak, depolanan tüm petrol ürünlerinin güvenlik bilgi formu özelliklerine uygun yangın algılama ve söndürme sistemleri incelenecektir. Akaryakıt dolum tesisinde depolama işlemlerinin yapıldığı ve tesisin en çok yangın yükünü barındıran atmosferik tankların söndürme işleminde kullanılacak köpük miktarlarının belirlenme yolları ayrıntılı olarak incelenecek. Bu belirleme esnasında Avrupa Birliği Standardı TS EN 13565-2 ile Amerika Birleşik Devletleri’ne ait NFPA 11 standartları referans alınacaktır.

Anahtar Kelimeler: Güvenlik, Akaryakıt, Risk, Söndürme, Yangın 


Keywords: