BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

E.Selcen DARÇIN, Murat DARÇIN,
AĞAÇ KESME VE ORMANCILIK FAALİYETLERİ KAYNAKLI ÖLÜMCÜL KAZALAR
 
Orman işlerinde çalışanlarda iş kazalarının görülme sıklığı oranları oldukça fazladır. Ağaca tırmanma veya ağaç kesimi gibi faaliyetler yüksek riskli operasyonlardır. Türkiye’de ormancılık faaliyetlerinde meydana gelen kazalar ayrıntılı olarak bilinmemektedir. Bununla ilgili literatürde önemli bir araştırma da bulunmamaktadır. Bu çalışmada seçilmiş iller örneğinde 2004-2016 arasında ağaç kesme faaliyeti esnasında meydana gelen ölümlü kazalar seçilmiş iller örneğinde incelenmiştir. Çalışmada 56 ölüm olayı analiz edilmiştir. Ölümlerin önemli bir kısmı kesim esnasında kesilen ağacın uzunluğunun yaklaşık iki katı kadar mesafe olarak boşaltılması gereken güvenlik alanında bulunan bir başka kişinin üzerine ağaç devrilmesi şeklindedir. Teknik olarak ağacı yanlış kesme sonucu kesen kişinin üzerine devrilme de önemli oranda yer tutan ölüm nedenidir. Ölüm nedenleri incelendiğinde görülmektedir ki, çalışanlar eğitimsizlik ve güvenlik bilinci eksikliği nedeniyle kişisel güvenliklerini ve hatalı eylemleri veya ihmalkarlıkları nedeniyle de risk altına bıraktıkları yanlarında bulunan diğer kişilerin güvenliklerini tehlikeye atmaktadır. Ormancılık çalışmaları genellikle dağınık olan uzak çalışma alanlarında ve sık sık değişen bölgelerde ve genellikle küçük çalışan grupları tarafından yapılır. Bu faktörler birleşerek iş güvenliği düzenlemelerin uygulanabilirliğini diğer sektörlere oranla daha da zorlaştırır. Pek çok zarar, dikkatsiz davranışlarla birleşen yetersiz önlemlerden çok yabani çevreye atfedilir. Orman işlerinde çalışanlar yaptıkları işlerle ilgili riskler konusunda bilgilendirilmeli ve yeterli eğitimi almalıdır. Çalışanlar, kendi güvenlik ve sağlıkları ile kendi eylem ya da ihmallerinden etkilenebilecek bireylerin güvenlik ve sağlıklarını korumalıdır. Çalışanlar, kullanmaya yetkili olmadıkları donanım, makine ve araçları kullanmamalıdır. Kendi hesabına çalışanlar, daha fazla oranda kazalara karışırlar. Bu nedenle işgücü ve yerleşim göz önüne alınarak her gruba yönelik eğitim verilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Ağaç kesme, iş güvenliği, kaza, ormancılık 


Keywords: