BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Gülşah ÇETİN, Hüseyin KARACA
AFŞİN-ELBİSTAN TERMİK SANTRALİ B’NİN KAZAN BÖLÜMÜNÜN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
 
Bu çalışmada, Türkiye’nin önemli termik santrallerinden Afşin-Elbistan Termik Santrali-B kazan bölümünün tehlike kaynakları ve olası riskleri iş sağlığı ve güvenliği açısından değerlendirilmiştir. Teknolojinin gelişmeye devam ettiği her gün enerjiye olan ihtiyaçta sürekli artmaktadır. Enerji üretiminde önemli ölçüde tükenebilir enerji kaynakları (fosil yakıtlar) ve yenilenebilir enerji kaynakları kullanılmaktadır. Günümüzde, teknolojinin ilerlemesi ile çeşitli alternatif enerji kaynakları kullanılmasına rağmen, elektrik enerjisi üretiminde termik santrallerde fosil enerji kaynakları kullanılmaktadır. Termik santrallerin proses özellikleri ve çalışma koşullarından dolayı, iş sağlığı ve güvenliği açısından önemli iş kazaları ve meslek hastalıkları meydana gelmektedir. Bu kapsamda, Afşin-Elbistan Termik Santrali-B yerinde incelenerek, tehlike kaynakları tespit edilmiştir. Tehlike kaynakları genel olarak; yanma, yüksekte çalışma, kömür tozu patlamaları, kapalı alanlarda çalışma, gerekli güvenlik önlemleri alınmadan çalışılması, acil durum switchlerinin çalışmaması, elektrik çarpması, yangın, yüksek basınç ve sıcaklık değişimleri olarak sıralanabilir. Bunlardan kazan bölümündeki tehlike kaynakları detaylı olarak araştırılmış ve risk değerlendirme yöntemlerinden biri olan L Tipi Matris risk analizi yöntemi ile riskler değerlendirilmiştir. Bu değerlendirme sonucunda elde edilen risk skorlarına göre, risklerin yaralanma, meslek hastalığı ve ölüm gibi istenmeyen sonuçlara neden olabileceği gözlemlenmiştir. Yapılan değerlendirmeler sonucunda alınması gereken önemler ise; özellikle çalışılan alana uygun kişisel koruyucu donanımların kullanılması, ekipman kontrollerinin ve bakımların düzenli olarak yapılması, çalışılan alan etrafında gerekli güvenlik önlemlerinin alınması, gürültü ve aydınlatma seviyelerinin standartlarda belirtilen değerlere uygun hale getirilmesi şeklinde sıralanabilir.

Anahtar Kelimeler: Termik santral, Kazan bölümü, İş sağlığı ve güvenliği, Tehlike kaynakları, Risk analizi ve değerlendirmesi 


Keywords: