BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Emine GÜLSOY ALTINTAŞ, Ülken Tunga BABAOĞLU
ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONLARINDA ÇALIŞANLARIN KARŞILAŞTIKLARI RİSKLER
 
Risk, herhangi bir durum veya olayın beklenen sonucunun zararla sonuçlanması ihtimalidir. Mesleksel riskler, kişinin mesleğini icra ederken çalıştığı ortamdan veya işin yürütümü sırasında karşılaştığı, kişiyi doğrudan veya dolaylı olarak etkileyerek sağlığının bozulmasına neden olabilecek risk faktörleridir. Risklerle mücadele, potansiyel tehlikelerin belirlenmesi ile başlayan, değerlendirilmesi, yönetilmesi ve kontrol edilmesi aşamalarını takip eden risk yönetimi ile gerçekleştirilir. Günümüzde, kamudan özele birçok sektör ve alanda risklerle mücadele devam etmektedir. Bu riskler çalışma koşullarına bağlı olarak tüm sektör ve alanlarda farklılıklar göstermektedir. 112 acil sağlık hizmetleri hastalık, kaza, yangın, afet, vb. durumlarda hasta/ kazazedenin olay yerinden başlayarak hastaneye ulaşıncaya kadar geçen zamanda gerekli tıbbi bakımı sağlamakla görevli hizmet birimidir. 112 acil sağlık hizmetleri çalışanlarının çalıştıkları ortamdaki belirsizlikler, olay yeri güvenliğinin olmayışı, hasta yakınları ile yaşanan sorunlar, olay yeri ile ilgili bilgi eksikliği nedeniyle çalışma ortamlarında sayısız riskler ile karşı karşıya kalmaktadırlar. 112 çalışanlarının bu riskleri belirleyebilmeleri, en aza indirebilmeleri veya önleyebilmeleri en önemlisi yönetebilmeleri için risk yönetimi becerilerini kazanmaları gerekmektedir. Araştırmada, topluma hizmet veren 112 acil sağlık hizmeti çalışanı olan acil tıp teknisyenleri (ATT), sağlık görevlileri ve doktorların hastane öncesi dönemde karşılaştıkları mesleki risklerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Böylece hastane öncesi sağlık hizmetlerinin etkili, doğru, kaliteli, riskin en az olduğu veya önlenebilir düzeyde tutulmasına imkân verilebilir. 112 acil sağlık personellerinin tam iş gücünde, zaman ve sermaye kaybı olmaksızın tam kapasitede hizmet edebilmesi sağlanabilir.

Anahtar Kelimeler: Acil Sağlık Personeli, Mesleki Riskler, Risk Yönetimi, İş Güvenliği 


Keywords: