BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Burcu TAN, Uğur SELENGİL
5S SİSTEMİ VE CAM SEKTÖRÜNDEN ÖRNEK BİR UYGULAMA
 
Bu sistem, adını Japonca 5 adet “S” harfi ile başlayan kelimeden (Seiri- Seiton- Seiso- Seikutsu- Shitsuke) aldığı için yalın yönetim literatürüne “5S” olarak geçmiştir. Türkçe çalışmalarda ise bu kelimeler sırasıyla, Sınıflandırma- Düzenleme- Temizlik- Standartlaştırma- Disiplin olarak yer almaktadır. İlk olarak Japonya’da, iş yerlerinde kullanılan 5 adımdan oluşan 5S, temizlik, tertip, düzen ve disiplini sağlamak için kullanılan bir iş yeri organizasyonudur. 5S sisteminin ana hedefi, iş yerlerinde malzeme ve bilgi akışının hızlı ve doğru olmasını sağlamaktır. İş yerlerinde, bilgi akışının hızlı ve doğru yapılamaması, kalitede sürekliliğin sağlanamaması, malzeme, araç ve gereç arama ile vakit kayıpları, katma değer yaratmayan faaliyetlerin çok olması, iş kazalarının azaltılamaması ve iş alanlarının etkin kullanılamaması gibi kayıplar mevcuttur. Bu hedef gerçekleştiği takdirde daha düzenli, daha temiz ve daha görsel bir iş ortamında bu kayıplar azalarak, israf azalırken verimlilik artacaktır. Birçok günlük problem bu sistem sayesinde çözüme kavuşturulmaktadır. Sistemin başarısı, tüm adımların bütün çalışanlar tarafından anlaşılmasını ve sürekli olarak gözden geçirilmesini gerektirir. Sistemin başarıyla uygulanması için gerekli olan bir başka faktör de, herkesin grup çalışması ruhuna sahip olmasıdır. Her çalışan, yapılacak yenilik ve gelişmelerin önemini kavrarsa, kurulan sistem daha sağlıklı işleyecektir. Her iş yerinde 5S uygulanabilir ve uygulandığı her işletmeyi başarıya götürür. Bu çalışmada, 2013 yılından beri Bozüyük Organize Sanayi Bölgesinde cam ambalaj ürünleri üretimi alanında faaliyet gösteren Ciner Grubu bünyesinde bulunan Park Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye ait 5S uygulamalarından bahsedilmiştir.

Anahtar Kelimeler: 5S, Tertip, Düzen 


Keywords: