BİLDİRİ DETAY

Orkun DALYAN, Mehmet PİŞKİN
02.03.2019 TARİHİNDE YÜRÜRLÜĞE GİREN BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALARIN ÖNLENMESİ VE ETKİLERİNİN AZALTILMASI HAKKINDA YÖNETMELİĞİ İLE GELEN YENİLİKLER VE ALT VE ÜST SEVİYELİ KURULUŞLARA GETİRDİĞİ YÜKÜMLÜLÜKLER
 
İlerleyen teknoloji, artan üretim ve endüstriyel atıkların artması ile birlikte günümüzde üretim yapmak, yeniden değerlendirmek, imha etmek ya da depolamak üzere endüstrilerde bulunan kimyasal maddelerin miktarı artmıştır. Özellikle üretim, laboratuvar ve depo alanlarında hammadde, yarı mamul ve ürün olarak bulunan bu kimyasalların, hem kendi doğal durumları, yoğunlukları, çeşitliliği, hem de dış etkenler, dikkatsizlik ve kazalar ile canlılar ve çevre üzerinde geri dönüşü mümkün olmayan etikler bırakan bazı büyük kaza ve kirlilikler meydana getirebilme riskleri bulunmaktadır. Her işletmede olduğu gibi var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelere karşı belirli önlemler alınmaz ise yaralanmalar, ölümler ve ciddi maddi kayıplar yaşanabilmektedir. Endüstri sektöründe ise tehlikelere karşı özel önlemler alınmaz ise teknolojik afet ve kazalar ile sonuçlanabilmektedir. Endüstri sektörünün şüpesiz en tehlikeli sanayi kollarından birisi Kimya sektörüdür. 1976 yılında yaşanan ve SEVESO faciası olarak da adlandırılan büyük endüstriyel kaza sonucunda SEVESO direktifleri adı altında özel önlemleri belirleyen bir çok AB direktifi yayımlanmıştır. Türkiye SEVESO II direktiflerini kabul ederek 2013 yılında Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmeliği (1) yürürlüğe koymuş ve endüstri sektörünün alması gereken özel önlemlere yön vermeye çalışmıştır. 2016 yılında SEVESO II den SEVESO III’e geçiş yapılmıştır. Bu çalışmanın konusu olan SEVESO III direktifinin Türkiye’deki yansıması olan 02.03.2019 tarihli Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmeliğin (2) endüstriyel kuruluşlara getirdiği yenilikleri ve yükümlülükleri irdelemek ve karşılaştırmaktır. Bu çalışmanın ana amacı Türkiye’de bulunan SEVESO kuruluşlarının SEVESO II direktifinden SEVESO III direktifine geçişinde rehberlik ve katkıda bulunup farkındalık oluşturmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Büyük Endüstriyel Kazalar, İş Güvenliği, Risk Değerlendirmesi, SEVESO 


Keywords: