BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Dilek DULAY YANGIN
“PRESENTEEİSM (HASTALIĞA RAĞMEN İŞE DEVAM ETME)” KAVRAMININ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ BAKIMINDAN ORTAYA ÇIKARDIĞI SORUNLARIN HUKUKİ ÇERÇEVEDE DEĞERLENDİRİLMESİ
 
Çalışanların kendilerini iş görmekten alıkoyacak sağlık sorunları olmasına rağmen bunu göz ardı ederek işe devam etmelerini ifade eden “presenteeism”, işverenler bakımından verimi düşürme ve maliyetleri artırma yanında iş sağlığı ve güvenliği bakımından da çeşitli sakıncaları beraberinde getirmektedir. Hasta olmasına rağmen iş görmeye devam eden işçi her şeyden evvel kendi sağlığını tehlikeye atmakta ve hastalığın kronikleşerek daha da tehlikeli bir hale gelmesine sebep olmaktadır. Kronikleşen ve türüne göre bulaşıcı olabilecek bir hastalık diğer işçilerin sağlığını tehdit edebileceği gibi tıbben uygun olmayan bir biçimde işçinin hasta iken iş görmesi iş kazası riskini de artırmaktadır. Presenteeism iş kazası dışında meslek hastalıklarının da ortaya çıkmasını kolaylaştırıcı bir zemin oluşturmaktadır. İşverenin gözetme ve iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alma borcu gereği işçinin kişiliğinin korunması onun yaşamı, bedenen ve ruhen sağlığı, ahlaki değerleri, özel yaşam alanı gibi değerlerinin korunmasını içerdiğinden hasta olan bir işçinin çalıştırılmamasının da bu çerçevede değerlendirilmesi mümkündür. İşçinin hasta olduğunun işveren tarafından açıkça farkedildiği durumlarda gözetme borcu gereği çalıştırmama yükümlüğünün bulunmadığı söylemek mümkün olmakla birlikte işçinin hastalığının yahut içerisinde bulunduğu iş görme açısından sakınca yaratan tıbbi durumun her zaman kolaylıkla farkedilmesi söz konusu olmayabilir. Bu durumda işverenin dürüstlük ilkelerine uygun bir çalışma düzeni sağlamak ve diğer işçilerin de sağlığı ve güvenliğini temin etmek amacıyla çeşitli önlemler alması gerekebilir. Bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan değişim ve gelişimin sonucu olarak ortaya çıkan “giyilebilir teknoloji (“wearable technology”) ler bu çerçevede yararlanılabilecek bir araç olarak karşımıza çıkmaktadır. Giyilebilir akıllı cihazlar işçinin kalp atış hızı, vücut ısısı, kan şeker seviyesi, uyku düzeni gibi bir çok veriyi toplamakta ve elde edilen bu veriler aracılığıyla işçinin tıbbi durumunun işin görülmesine elverişli olup olmadığını saptamaktadır. Akıllı cihazlar vasıtasıyla elde edilen bu veriler işçinin sağlığına ilişkin özel nitelikli kişisel veri olduğundan kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuat bakımından çeşitli sorunları doğurmaya elverişlidir.

Anahtar Kelimeler: Kişisel sağlık verileri, Hastalığa Rağmen İşe Devam Etme, Giyilebilir Cihazlar 


Keywords: